PDF

Ewakuacja szkoły

23 września 2011 r. odbyła się ewakuacja całej szkoły.
Po usłyszeniu alarmu wszyscy uczniowie w zwartym szyku udali się w kierunku wyjść ewakuacyjnych. Bezpiecznym miejscem okazało się boisko szkolne, gdzie Pani Dyrektor przyjęła raporty od nauczycieli o liczebności i stanie klas. Po tym jak okazało się, że to tylko ćwiczenia i nie ma żadnego zagrożenia, alarm został odwołany i wszyscy wrócili do swoich zajęć.

Najważniejsze zasady, o których należy pamiętać i przestrzegać ich chwilą ogłoszenia alarmu w szkole:
- słuchaj i wykonuj dokładnie polecenia nauczyciela,
- bądź opanowany, nie ulegaj panice,
- po przerwaniu zajęć udaj się wraz z klasą, drogą wskazywaną przez nauczyciela na miejsce zbiórki,
- pomagaj osobom słabszym,
- bezwzględnie podporządkowuj się osobom funkcyjnym,
- nie lekceważ zagrożenia, nawet wówczas, gdy nie zagraża ci bezpośrednio.

Bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na sprawność ewakuacji jest ustalenie i właściwe oznakowanie dróg ewakuacyjnych, które pomogą w szybkiej ewakuacji i znalezieniu wyjścia na zewnątrz budynku.

ewakuacja 001.jpg ewakuacja 002.jpg ewakuacja 003.jpg