Start Pracownicy szkoły
PDF


Rok szkolny 2016/2017

Dyrektor Gimnazjum - Krystyna Zniszczyńska

Wicedyrektor - Anna Ducin

Nauczyciele:
J. polski - Mariola Mirosław, Iwona Chmielewska, Marzena Pawłowska
Matematyka - Teresa Samoń, Aneta Ciołek, Wojciech Tobota, Elżbieta Piskorska 
J. angielski - Beata Dwornicka, Katarzyna Majewska, Joanna Chomicz
Historia - Anna Ducin, Joanna Jodłowska
WOS - Anna Ducin, Joanna Jodłowska
Fizyka - Krystyna Zniszczyńska, Elżbieta Piskorska
Chemia - Teresa Sikorska
Geografia - Katarzyna Paśnikowska
Edukacja dla bezpieczeństwa - Aneta Ciołek
Informatyka, z.techniczne - Jerzy Paluch, Maria Dudek
Muzyka, z.artystyczne - Katarzyna Wszelaka
Plastyka, z.artystyczne - Maria Dudek
Religia - Jan Włodarczyk, ks. Paweł Kuzioła
Wychowanie fizyczne - Jadwiga Obel, Piotr Marcinkowski, Agnieszka Wolak
Biologia
- Agnieszka Reszka
J. niemiecki - Marta Grzybowska

Biblioteka - Katarzyna Majewska, Katarzyna Paśnikowska
Pedagog szkolny - Marta Oleśkiewicz

Pracownicy administracyjni:
Beata Górniak
Remigiusz Kot
Bożena Karpińska
Elżbieta Woźniak
Teresa Wójcik
Maria Kasprzak
Daniel Kubala