PDF

Terminy składania dokumentów i rekrutacji do gimnazjów
(wyciąg z Zasad rekrutacji do szkół na rok 2016-2017 Lubelskiego KO)

  1. Zapisy kandydatów – 01.04.2016 r.- 31.05.2016 r.
  2. Składanie oryginałów świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o wynikach sprawdzianu po klasie szóstej oraz innych wymaganych dokumentów – 24.06.2016 r. – 28.06. 2016 r.
  3. Ogłoszenie list uczniów przyjętych do gimnazjum. 04.07.2016 r. (godz. 10)

 

Wzór podania do gimnazjum