PDF

Próbna ewakuacja

5 dzwonków... to sygnał, który zaalarmował wszystkich uczniów i pracowników do ewakuacji z budynku szkoły. Sprawne i zdecydowane przemieszczenie się w bezpieczne miejsce, jakim umownie jest boisko, jest gwarancją, że w czasie prawdziwego zagrożenia nic nam się nie stanie. Obyśmy nigdy nie musieli tego sprawdzać. Próbna ewakuacja zakończyła się przyjęciem przez Panią Dyrektor raportu od nauczycieli o liczebności i stanie klas. Następnie alarm odwołano i wszyscy wrócili do swoich zajęć.

ewakuacja 003.jpg ewakuacja 005.jpg ewakuacja 006.jpg ewakuacja 008.jpg ewakuacja 009.jpg ewakuacja 010.jpg ewakuacja 011.jpg ewakuacja 012.jpg ewakuacja 013.jpg