Start Brać albo Być
PDF

Apelem dla społeczności szkolnej rozpoczęliśmy 

GMINNĄ AKCJĘ PROFILAKTYCZNĄ -

"BRAĆ ALBO BYĆ"

W ramach akcji ogłoszony został konkurs dla uczniów gimnazjum REGULAMIN KONKURSU

01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg

Kolejnym punktem akcji była wizyta (9.11.2012) w naszej szkole Pana Mieczysława Jureckiego. Pan Jurecki opowiadając o swojej życiowej pasji, jaką jest muzyka, gitara, śpiew... - udowodnił nam, że nałogi, które bardzo łatwo przychodzą, nie pomagają nam przezwyciężać trudności. Pogłębiają je, usypiają naszą czujność i nie pozwalają pamiętać tego, co jest naprawdę ważne - prawdziwego życia, w którym możemy się realizować, spełniać swoje marzenia, pasje i dokonywać wielkich rzeczy.

Pan Mieczysław Jurecki jest pomysłodawcą wielu ogólnopolskich wydarzeń muzycznych, do których należą m.in. Solo życia, Diamenty Lublina, Lublin - tu wschodzi słońce, Piosenka o Lublinie. Więcej można zobaczyć na jego oficjalnej stronie internetowej: http://www.jurecki.art.pl/.

1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg 7.jpg 8.jpg 9.jpg

 

16 stycznia 2013 r. podsumowaliśmy Gminną akcję profilaktyczną Brać albo być, której celem było pokazanie jakie konsekwencje niesie ze sobą uzależnienie od narkotyków, tytoniu i innych używek. Podczas apelu przypomniano działania w ramach akcji, ale przede wszystkim mogliśmy poznać efekty pracy uczestników konkursu na film, plakat i znaczek. Zwyciężyła klasa IIId, która to dzięki ogromnemu zaangażowaniu i pomysłowości stanęła na podium we wszystkich kategoriach. Nagrodą jest wycieczka klasowa. Gratulujemy!

001.jpg 002.jpg 003.jpg 006.jpg 008.jpg 009.jpg 010.jpg 011.jpg 012.jpg 013.jpg 014.jpg 015.jpg 016.jpg 017.jpg 018.jpg 019.jpg 020.jpg 021.jpg