Start Archiwum 2012/2013 Pierwsza pomoc
PDF

Pierwsza pomoc

Każdego roku w Unii Europejskiej ok. 500 000 umiera na skutek nagłego zatrzymania krążenia. Współczynnik przeżywalności można byłoby zwiększyć 2-3 krotnie dzięki zastosowaniu tzw. resuscytacji krążeniowo- oddechowej (nazywanej popularnie masażem serca i sztucznym oddychaniem). Niestety obecnie pierwszej pomocy udziela się w przypadku 1 na 5 nagłych zatrzymań krążenia. Dlaczego? Podstawowym problemem jest  brak wiedzy w społeczeństwie na temat prawidłowego udzielania pierwszej pomocy.

Dzięki większej wiedzy na temat resuscytacji można byłoby uratować rocznie ok. 100 000 Europejczyków. Każdy z nas może znaleźć się w sytuacji, gdy ktoś obok dozna nagłego zatrzymania krążenia. Warto więc zagrać w grę, sprawdzić swoją wiedzę i – w razie potrzeby – poszukać kursu pierwszej pomocy, aby podnieść swoje kwalifikacje.

Na stronie szkolenia-BHP24.pl udostępniona została gra edukacyjna "Pierwsza pomoc" oraz darmowe filmy dotyczące zasad udzielania pierwszej pomocy w konkretnych sytuacjach.

Zajrzyj tam - naprawdę warto.