Start Archiwum 2012/2013 "Wy jesteście solą dla ziemi..."
PDF

W ósmą rocznicę śmierci Papieża Jana Pawła II oraz w przededniu drugiej rocznicy jego beatyfikacji, która przypadnie 1 maja pragniemy oddać mu hołd i przypomnieć przesłanie jakie kierował do nas, do młodzieży na spotkaniach z nią w ramach Światowych Dni Młodzieży.

"Musicie być mocni. Drodzy Bracia i Siostry! Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara! Musicie być mocni mocą wiary! Musicie być wierni! Dziś tej mocy bardziej Wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów. Musicie być mocni mocą nadziei, która przynosi pełną radość życia i nie dozwala zasmucać Ducha Świętego! Musicie być mocni mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć... Musicie być mocni miłością, która cierpliwa jest, łaskawa jest... " JPII

JPII 006.jpg JPII 007.jpg JPII 008.jpg JPII 009.jpg JPII 010.jpg JPII 011.jpg JPII 012.jpg JPII 013.jpg