Start Wyniki egzaminów
PDF

Wyniki egzaminu gimnazjalnego
w Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Jastkowie

Wyniki egzaminów plasują się na stałym zadowalającym poziomie już od kilku lat. Najlepszym dowodem na to jest Edukacyjna Wartość Dodana (EWD), na podstawie której jesteśmy szkołą wspierającą ucznia i szkołą sukcesu.

Trzyletnie wskaźniki EWD

Wynik egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2014/2015