PDF

Harmonogram dowożenia uczniów Gimnazjum w Jastkowie
w roku szkolnym 2016/2017

Do otwierania plików potrzebny jest program Adobe Reader >>>pobierz<<<

1. Godziny dowozów
2. Godziny odwozów:

 

 

Regulamin dowożenia uczniów do szkól na terenie gminy Jastków oraz sprawowania opieki w czasie dowozu (Zarządzenie Nr 83/2015 Wójta Gminy Jastków z dnia 4 sierpnia 2015 r.)