Start Projekty EFS Nowe możliwości - lepszy start
PDF


Projekt „Nowe możliwości – lepszy start” jest realizowany od dnia 1.09.2010 do dnia 30.06.2011 przez Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Jastkowie w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Podziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach projektu szkoła prowadzi platformę e-learningową moodle. Uczniowie mają możliwość korzystania z materiałów zamieszczanych przez nauczycieli prowadzących kursy, ale także mogą za jej pośrednictwem komunikować się z nauczycielami i innymi uczestnikami projektu.

Link platforma moodle

Na platformie prowadzimy następujące kursy:

Korepetytor polonistyczny  i matematyczny
–  zajęcia wyrównawcze dla klas I
–  przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego dla klas III

Trening kreatywności i efektywnych metod uczenia się
Z przedsiębiorczością na TY
Szkolny Ośrodek Kariery

ICT w praktyce
Klub Młodego Odkrywcy
– koło fizyczne
– koło chemiczne
– koło biologiczne
– koło geograficzne
Akademia kulturalna
Doradztwo psychologiczno-pedagogiczne
Myślę logicznie – działam strategicznie
Nauka programowania przy pomocy klocków LEGO
English tutorial

Galeria zdjęć:

{gallery}projekt{/gallery}